>

+38 050344 43 01  по вопросам заказа
+38 067 333 43 01 по вопросам заказа
+38 050 351 55 70 по вопросам болезней домашних питомцев 
+38 050 344 99 54 по технологическим вопросам выращивания молодняка КРС и производству молока.
+38 050 300 71 81 по вопросам болезней КРС
+38 050 302 48 72 по вопросам болезней свиней
+38 095 368 22 71 заказать УЗИ КРС, расчитстку копыт, линейную оценку стада 
Пн-Пт  с 9-00 до 18-00
 
 

Фасциолез в Украние

i.jpgЗаболевание выражается в остром или чаще хроническом воспалении печени, а также желчных ходов и сопровождается общей интоксикацией, расстройством питания.
Болеют фасциолезом крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, ослы, значительно реже свиньи, лошади, кролики, северные олени, зайцы, белки, бобры, нутрии. 

Также фасциолез встречается у людей.
    
От фасциолеза гибнут преимущественно овцы, особенно в молодом возрасте. Тяжелые формы болезни наблюдаются и у крупного рогатого скота. Заболевание имеет обычно стационарное распространение главным образом в сырых, болотистых и заливных местностях. 

Экономический ущерб от фасциолеза: 
 • значительные потери в весе из-за истощения животных при хроническом течении болезни; 
 • снижение удоя молока у крупного рогатого скота, годами болеющего фасциолезом, в среднем на 10%, а при сильных инвазиях на 20% и более; 
 • браковка пораженных печеней убойных животных; 
 • массовая гибель скота во время энзоотии.
fasciolez04.jpg
Верный и беспроигрышный путь лечения 
В научно-производственной фирме «Бровафарма» путем экспериментальных исследований и практических испытаний отработана технология производства уникального препарата, который по основным показателям (эффективность, технологичность применения, цена) не уступает импортным аналогам. 

Почти пять лет как налажено производство комбинированного препарата Комбитрем. Это единственное средство отечественного производства, которое обеспечивает высокий лечебный эффект в борьбе с фасциолами на всех стадиях их развития в организме рогатого скота. Как установлено многими авторитетными авторами из Белоруссии, Комбитрем особенно эффективен при остром фасциолезе овец и крупного рогатого скота. 

Из серии новых разработок целесообразно обратить внимание на комбинированный препарат рафензол, разработанный для лечения пармфистоматов у жвачных и одновременно обладающий широким спектром действия к распространенным видам нематод и фасциолеза.
160.png

ЗМІНА ТАКТИКИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ФАСЦІОЛЬОЗУ ХУДОБИ

   А. В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ,

доктор ветеринарних наук, заслужений працівник ветеринарної медицини України, науково-виробнича фірма «Бровафарма»

В більшості регіонів України одним з основних гельмінтозів жуйних тварин є фасціольоз — інвазійна хвороба, збудником якої є печінковий сисун Fasciola hepatica. Відомо, що ця інвазія завдає значних економічних збитків тваринництву. За проведеними останніми роками спостереженнями російських дослідників, у хворих корів надій молока в середньому зменшувався на 320 кг за рік (10–20%), а приріст маси молодняку — на 27 кг (5–15%). Як свідчать дослідження вітчизняних учених, крім втрати надоїв молока та приросту маси тіла за хронічного фасціольозу худоби відбувається значне засівання мікрофлорою органів і тканин організму, що значно знижує харчові якості м’ясопродуктів і нерідко потребує утилізації печінки або й туші в цілому (В. Паюк, П. Роговський, 2001; М. Дегтярьов, Н.Югай, 2002).

Критично аналізуючи причини прогресування цього паразитозу в більшості областей нашої країни, можливо виявляти об’єктивні причини: 
 • низьку вірогідність прижиттєвих методів лабораторної діагностики; 
 • відсутність коштів у власників тварин для придбання антигельмінтиків; 
 • непроведення змін пасовищ 
 • тощо.

Проте епізоотична ситуація, що ускладнюється, вказує на недостатню ефективність наявних лікарських засобів — однієї з головних ланок у системі заходів боротьби з фасціольозною інвазією. І що особливо важливо — брак високодієвих препаратів на личинкову стадію (досить тривалу — 3–4 міс.) розвитку паразитів в організмі худоби. На вітчизняному ринку відсутність протиличинкових засобів триває вже близько 10 років — з часу припинення роботи цеху з випуску ацемідофену — препарату, який свого часу був широко вживаний проти личинкових стадій фасціол.  

Боротьби з паразитуванням личинкових і статевозрілих стадій в паренхімі печінки та її жовчних протоках, а також із цією інвазією вимагає застосування специфічних хіміотерапевтичних засобів. Останніми роками найчастіше використовують препарати на основі альбендазолу (анвермін, бровальзен, вермітан тощо). Проте вони діють тільки на статевозрілих фасціол, тому їх доцільно застосовувати через 3–4 міс. після закінчення сезону випасання, а це значить — не раніше ніж третьої декади січня. Також слід передбачати, що у виробничих умовах терапевтична ефективність дегельмінтизацій порошкоподібних лікарських форм на основі альбендазолу коливається в межах 70–85% (Р. Хомя’к, Ж. Періг, 2001; Г.Б. Достожанова, 2003). За планування лікувальних обробок доцільно враховувати, що препарати у формі порошку ефективніше задавати в суміші з комбікормом, ніж примусово заливати з водою. В той же час доведено, що лікарські форми альбендазолу у формі емульсії, як порівняти з порошкоподібними, завжди найбільш дієві (10–15%). Тому за індивідуального методу дегельмінтизації худоби доцільніше застосовувати не порошки, а саме їх емульсії (алдіфал-суспензія, вальбазен, бровальзен-емульсія й ін..). До речі, ціна разової терапевтичної дози бровальзен-емульсії та бровальзен-порошку не різняться між собою.

 Лікарські засоби на основі клозантелу (бронтел, роленол), клорсулону (івомек-плюс) і нітроксиліну (фасціолід) щодо препаратів альбендазолу, мають дещо вищу ефективність проти статевозрілих фасціол. В підвищених дозах вони можуть також знешкоджувати деяку частину пізніх личинкових стадій фасціол. Достатньо висока ефективність можлива вже через два місяці після початку стійлового сезону. Таким чином, проведення планових дегельмінтизацій ними доцільно розпочинати вже в останній декаді грудня.

Виходячи з аксіоми, що дегельмінтизація (терапевтична чи профілактична) на ранній стадії будь-якого гельмінтозу для організму тварин ефективніша за лікарське втручання на пізніших стадіях хвороби, ми, маючи досвід створення комбінованих протипаразитарних препаратів, поставили завдання — створити протифасціоловий препарат, який би був: 
 • достатньо ефективним як щодо личинкових форм розвитку, так і проти статевозрілих фасціол; 
 • мав би достатньо широкий спектр дії проти найпоширеніших гельмінтозів; 
 • вартість терапевтичної дози його мала бути зіставною наявним цінам на тваринницьку продукцію.

Після низки експериментальних досліджень із чисельних можливих антигельмінтних комбінацій, ми зупинилися на поєднанні таких діючих речовин: триклабендазол + альбендазол + імуностимулятор. Теоретично логічність такого складу пояснювалася так: триклабендазол — це єдина на ринку субстанція, що ефективна проти любого віку личинкових стадій фасціол. До того ж його доза (5 мг/кг) значно нижча, ніж проти статевозрілих паразитів (12 мг/кг). Альбендазол в дозі 10 мг/кг дієвий не лише на статевозрілі форми фасціол, а й на основні практично значимі нематодози травного каналу (буностомоз, езофагостомоз, неоаскароз, трихуроз, трихустронгілідози, стронгілоїдоз, хабертіоз), на органи дихання (диктіокаульоз), очі (телязіоз) і деякі цестодози (авітеліноз, монієзіоз, тизанієзіоз). Імуностимулятор нівелює імуносупресивний вплив гельмінтів наявних в організмі худоби та є профілактикою аналогічної дії антигельмінтних хіміко-фармацевтичних компонентів. 

Ґрунтуючись на позитивних результатах експериментальних спостережень, було проведено патентування препарату з комерційною назвою «Комбітрем». 

Для широких виробничих досліджень створено три лікарських форми Комбітрему: порошок, емульсія та капсули. В одиниці препарату (г, мл, капсула) міститься однакова кількість діючих речовин, оскільки це спрощує дозування. Передбачалося, що порошок застосовуватиметься для групової дегельмінтизації, емульсія — індивідуальної дегельмінтизації корів, а капсули — для овець і молодняку великої рогатої худоби. 

Відповідно до наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, осінню 2002 року в неблагополучних по фасціольозу господарствах Рівненської та Чернігівської областей було проведено широкі виробничі дослідження різних лікарських форм Комбітрему. Згідно з висновками комісій обох областей, на основі результатів дегельмінтизації 2547 корів, терапевтична ефективність Комбітрему дорівнювала 98–100%. 

Дані випробувань по Рівненській області було опубліковано (В. Шоло-мицький, О. Філончук, М. Мандигра й ін., 2003). 

Високу терапевтичну й економічну ефективність Комбітрему за різних стадій перебігу фасціольозу великої рогатої худоби було підтверджено у 12 інших наукових працях. У ході дослідження проб крові дослідних і контрольної груп тварин, під дією Комбітрему спостерігалося значне поліпшення гематологічних і біохімічних показників, а також поступове повернення їх (через 15–30 діб після дегельмінтизації) в межу загальноприйнятих фізіологічних параметрів. 

В експерименті, проведеному на вівцях, Комбітрем в дозі 0,75 г/10 кг маси тіла разом із фасціолами викликав 100%-ву гибель моніезій, диктіокаульосів, низки збудників кишкових стронгілоїдозів і більшості трихурісів. 

В зонах, неблагополучних щодо фасціольозу, особливо в ті роки, коли випадає багато дощів, із появою на ринку препарату Комбітрем з’явилася можливість проводити ранню (профілактичну) дегельмінтизацію худоби. Під поняттям «рання» або «профілактична» слід розуміти, що фармакотерапія розпочинається в той період, коли лабораторно підтвердити діагноз ще неможливо, бо основна маса збудників хвороби у цей час перебуває в різних фазах личинкової стадії, які не здатні продукувати яйця й відповідно виділяти їх в навколишнє середовище. 

Доведено, що протягом наступних двох місяців після профілактичної (ранньої) дегельмінтизації Комбітремом, у дослідних корів середньодобовий надій молока зростав на 44,5% відносно необроблених тварин. Окупність кожної гривні витрат на медикаментозну терапію у цьому досліді становила 38,7 раза (І. Дахно та співавт., 2004). 

Зіставляючи вартість терапевтичної дози Комбітрему для корів, слід зазначити, що вона не є високою й прирівнюється до ринкової ціни 2,5–3 літрів молока. 

Виходячи з власних досліджень й аналізу наукових праць інших авторів, можна дійти таких висновків: 
 • Комбітрем має високу терапевтичну й економічну ефективність проти фасціол на всіх стадіях їх розвитку в організмі тварин. Одночасно препарат профілактує більшість інших основних гельмінтозів худоби; 
 • Комбітрем економічно найбільш доцільно застосовувати для ранньої (профілактичної) дегельмінтизації, яку слід проводити якомога раніше — одразу по закінченню пасовищного сезону; 
 • рання профілактична дегельмінтизація корів (кінець жовтня — початок грудня) є економічно доцільною. Витрати на придбання Комбітрему в 30–40 разів окупляться додатковою продуктивністю тварин.

Комбітрему в 30–40 разів окупляться додатковою продуктивністю тварин.

Биохимические показатели препарата Комбитрем 
Отзывы по использованию препарата Комбитрем 
Применение препарата Комбитрем в Беларуси